La transversalitat aplicada des dels escacs a l’escola pot generar multitud de projectes innovadors, útils i motivadors per contribuir a una educació integral i adaptada al segle XXI.

Els escacs, un recurs educatiu

La gamificació en els escacs

Elaboració de materials didàctics d'escacs

Els escacs i la motricitat al curs de didàctica

Els escacs i les matemàtiques

Els escacs i la literatura

Els escacs i l'educació emocional